Google
 

wtorek, 12 czerwca 2012

REJESTRACJA NA BEZROBOCIU - PUP GDYNIA | wymagane dokumenty, podpowiedzi, porady


Zarejestrowanie się za pierwszym razem w Powiatowym Urzędzie Pracy to nie lada sztuka. Okazuje się, że wypełnienie wszystkich punktów wymienionych w poradniku bezrobotnego na stronie PUP Gdynia nie gwarantuje zarejestrowania. Oto poradnik, jak przejść rejestrację w miarę bezboleśnie. Nie ma się jednak co łudzić, że nastąpi to szybko. Trzeba sobie zarezerwować na to cały dzień. Kolejny dzień zajmuje zebranie i wypełnienie kompletu deklaracji, dokumentów, itp.

Wymagane dokumenty
na stronie PUP wyszczególniono 9-punktową litanię "potrzebnych" papierów - z omówieniem:
1. Karta rejestracyjna oraz aktywizacji zawodowej - co ciekawe, druk tego pierwszego dokumentu jest dostępny na stronie WWW, drugiego nie uświadczymy z niewiadomych powodów(sic!).
2. Dowód tożsamości - najlepiej mieć aktualny dowód osobisty; w przypadku posiadania jedynie paszportu trzeba mieć aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu (konieczna wizyta w wydziale obywatelskim UM, ważność 2 m-ce).
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (nie(!) świadectwo dojrzałości) lub dyplomu szkoły wyższej (tylko do pokazania).
4. Oryginały WSZYSTKICH świadectw pracy, umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów i książeczek żeglarskich lub kserokopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez instytucje, w której oryginał się znajduje; w przypadku wymiaru czasu innego niż pełen - zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu brutto lub raporty miesięczne RMUA (pisownia cytowana) - tu zaczyna się ciekawie:
  • primo - umowy o dzieło i współpracy (kontrakty) nie wliczają się do stażu pracy więc targanie dziesiątek dokumentów można sobie odpuścić, bo są przez urzędników ignorowane;
  •  secundo - umowy zlecenia muszą być bezwarunkowo podparte drukami ZUS RMUA (trzeba się wybrać do dawnego pracodawcy lub swojego oddziału ZUS po odpowiednie wydruki), a i tak może się okazać, że nie zostaną uwzględnione;
5. Oryginały WSZYSTKICH decyzji o likwidacji działalności gospodarczych, w przypadku zawieszenia dział. gosp. należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Miasta informujące o tym fakcie i zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek z tyt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub współpracy (zaświadczenie należy dostarczyć tylko w przypadku opłacania pełnych składek ZUS).
6. W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, rencie, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie wypłacania danego świadczeni.
7. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
8. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w przypadku bycia właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa rolnego.
9. W przypadku posiadania udziałów w spółkach należy przedstawić aktualne zaświadczenie z KRS.

Do PUP Gdynia trzeba się zgłosić zaraz po otwarciu o godz. 8. Dlaczego tak wcześnie? By pobrać numerek do stanowiska rejestracyjnego(!). Maszyna wydaje ich na cały dzień 150(!) i o godz. 13 ta funkcja w biletomacie przestaje być aktywna...

Do PUP Gdynia najszybciej dojdziemy z przystanku SKM Gdynia Główna Osobowa tunelem do ul. Morskiej i w górę na Kołłątaja.

Dane adresowe PUP Gdynia
(obsługuje mieszkańców Gdyni i Sopotu)
Ul. Kołłątaja 8;
81-332 Gdynia;
tel: (+48) 58 620 49 54,
     (+48) 58 621 11 61,
     (+48) 58 620 29 44,
     (+48) 58 621 11 50;
fax: (+48) 58 621 06 95;
NIP: 5861213088;
REGON:191927734;
WWW: http://www.pupgdynia.pl
e-mail: pup@pupgdynia.pl

Godziny urzędowania
Poniedziałek - piątek 8-15.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty